Νέα / Ειδήσεις

11.09.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (6/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (6/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Αντώνιος Βάγιας πραγματεύεται ένα ζήτημα που βρίσκεται και πάλι στη νομοθετική επικαιρότητα, αυτό της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας: Στην εισαγωγή της μελέτης ο συγγραφέας προβαίνει σε εννοιολογικές διευκρινίσεις και σε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Ακολούθως, στο πρώτο μέρος της μελέτης ερευνά τους προσχηματικούς και τους πραγματικούς σκοπούς της επέκτασης, και τη σημασία της για τον συνδικαλισμό και την απασχόληση, με την επισήμανση ότι η συλλογική σύμβαση επιτρέπεται να καλύπτει, πριν από την επέκταση, ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας περιγράφει την εφαρμοζόμενη διοικητική διαδικασία, και στο τρίτο τον έλεγχο νομιμότητας της επέκτασης και τις συνέπειές της στις ατομικές εργασιακές σχέσεις. Και όλ’ αυτά υπό το φως της Συστάσεως 91/1951 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (Δ.Ο.Ε.).

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Κουκιάδης εξετάζει την επίδραση που ασκούν στην εργασία οι νέες τεχνολογίες και οι νέες μορφές οργάνωσης της επιχείρησης. Μία από τις τελευταίες πρωτοβουλίες της Δ.Ο.Ε. —που φέτος εορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, έχοντας συνδράμει σε όλη της τη διαδρομή τους κοινωνικούς εταίρους στον σχεδιασμό και την προώθηση της κοινωνικής πολιτικής— αναφέρεται στο μέλλον της εργασίας. Με αυτήν την αφορμή, η μελέτη επικεντρώνεται σε τρία θέματα: στην καθοριστική συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση νέων όρων εργασίας, προσαρμοσμένων στην ψηφιακή οργάνωση της επιχείρησης, στον ρόλο τους για τη διασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης, με την αναγνώριση νέων δικαιωμάτων, και στον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος επαναπροσδιορίζει τη σχέση εργοδότη και εργαζομένου.

Ακολούθως η Ματίνα Γιαννακούρου σχολιάζει την πρόσφατη απόφαση του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση C-55/18, CCOO, με την οποία το Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ερμηνείας της Οδηγίας 2003/88 υπό το φως του άρθρου 31 παρ. 2 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε., έκρινε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιβάλλουν στους εργοδότες να εφαρμόζουν σύστημα μέτρησης του πραγματικού ημερήσιου χρόνου εργασίας, προκειμένου να ελέγχονται οι τυχόν υπερβάσεις του και να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία. Η συγγραφέας αναλύει τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις από την εν λόγω απόφαση του Δ.Ε.Ε. και εντοπίζει νομικά ζητήματα που δεν απαντώνται σε αυτήν, όπως α) η σχέση του άρθρου 31 παρ. 2 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. με τις θεμελιώδεις αρχές της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, β) οι κίνδυνοι της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, και γ) ο ρόλος που θα μπορούσε να ασκήσει σε μελλοντικές κρίσεις του Δ.Ε.Ε. το οικονομικό κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος στην επιχείρηση. Στη συνέχεια, η συγγραφέας εξετάζει τον αντίκτυπο της απόφασης στις εθνικές έννομες τάξεις και, τέλος, απαντά στο κρίσιμο ερώτημα αν η ελληνική νομοθεσία είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που έθεσε το Δ.Ε.Ε. ή αν υπολείπεται και θα πρέπει να συμμορφωθεί.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί πληθώρας θεμάτων εργατικού δικαίου. Ιδιαιτέρως ξεχωρίζει η απόφαση με την οποία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πορίσματα της νομολογίας του Δ.Ε.Ε. για το δικαίωμα σε αμειβόμενη ετήσια άδεια, έκρινε ότι το επίδομα αδείας δεν χάνεται σε περίπτωση που ο μισθωτός δεν μπόρεσε να λάβει την κανονική του άδεια εξαιτίας ασθένειας που υπερέβη τα όρια της «ασθένειας σχετικώς βραχείας διαρκείας».

Ακολουθεί η Υ.Α. η οποία κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλει το Σ.ΕΠ.Ε., και το τεύχος κλείνει με τη δημοσίευση του άρθρου 117 Ν. 4623/2019 (μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση, την Εγκύκλιο και το Δελτίο Τύπου που το συνοδεύουν), το οποίο, μεταξύ άλλων, κατήργησε το άρθρο 48 Ν. 4611/2019, που, σε σύμπνοια με τον Αναθεωρημένο Ε.Κ.Χ., είχε και ρητά θέσει ως προϋπόθεση του κύρους της καταγγελίας την ύπαρξη «βάσιμου λόγου».

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.