Νέα / Ειδήσεις

01.08.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (6/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Νικόλαος Γαβαλάς εξετάζει τον θεσμό της άδειας πατρότητας, που πρόσφατα βρήκε νομοθετική κατοχύρωση και στη δική μας έννομη τάξη με τον ν. 4808/2021, και ειδικότερα με το άρθρο 27 αυτού. Η συγκεκριμένη άδεια, το δικαίωμα δηλαδή βραχυχρόνιας απουσίας του πατέρα από την εργασία του επ’ ευκαιρία της γεννήσεως του παιδιού του, συζητείται ήδη από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, και τα τελευταία χρόνια και σε υπερεθνικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η Δ.Ο.Ε. φαίνεται να προετοιμάζει μια νέα Διεθνή Σύμβαση, ενώ η Ε.Ε. ήδη την έχει εντάξει στο κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος εξισορρόπησης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή (Οδηγία 2019/1158). Στη μελέτη του ο συγγραφέας δεν εξετάζει αν τυπικά συμμορφώθηκε η Ελλάδα με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας· διερευνά αν και κατά πόσον ο νέος θεσμός της άδειας πατρότητας ουσιαστικά και οργανικά εντάχθηκε από τον Έλληνα νομοθέτη στο αναδυόμενο πρόγραμμα εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και αν αποτελεσματικά ο νέος θεσμός υπηρετεί και στη χώρα μας τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, δηλαδή την ισότητα και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και την εξοικείωση των πατέρων με τη συμμετοχή στις φροντίδες του παιδιού τους, σε υλικό και πνευματικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Γούλας πραγματεύεται τον θεσμό της τηλεργασίας έτσι όπως αυτός ισχύει και ρυθμίζεται στην ελληνική έννομη τάξη μετά και τον ν. 4808/2021. Πράγματι η τηλεργασία, από μια μορφή απασχόλησης με ελάχιστη διάδοση στην ελληνική αγορά εργασίας, μετατράπηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού σε εργασιακή καθημερινότητα ενός αξιόλογου ποσοστού εργαζομένων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, και δεδομένων των σημαντικών τεχνολογικών αλλαγών που υπήρξαν από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος, ο Έλληνας νομοθέτης προχώρησε στην αντικατάσταση του άρθρου 5 ν. 3846/2010 με το άρθρο 67 ν. 4808/2021. Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση του νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε για τους τηλεργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας μετά την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας αναλύει ζητήματα όπως: το πεδίο και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των νέων διατάξεων για την τηλεργασία· ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας και οι αποκλίσεις από τον κανόνα αυτό σύμφωνα με τον ν. 4808/2021· η γενική υποχρέωση του εργοδότη να προτείνει ή να αποδεχθεί τη μετάβαση σε καθεστώς τηλεργασίας και η λειτουργία της ως ηπιότερου μέτρου έναντι της απόλυσης· η έγγραφη ενημέρωση για τους νέους όρους εργασίας, η απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης και το δικαίωμα ανάκλησης της συμφωνημένης μετάβασης σε τηλεργασία· η αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την τηλεργασία και η παροχή κατάλληλου εξοπλισμού· η τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και ασφάλειας, την τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων· Το δικαίωμα αποσύνδεσης των τηλεργαζομένων· κ.ά.

Ακολουθεί σχόλιο του Γιώργου Θεοδόση σε πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας με την οποία κρίθηκε ότι η άρνηση συμμόρφωσης με το μέτρο του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τους απασχολούμενους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας καθιστά μη προσήκουσα την προσφορά εργασίας και κατ’ ουσίαν συνιστά οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού. Με αυτήν την αφορμή, ο συγγραφέας εξετάζει το γενικότερο ερώτημα κατά πόσον, και υπό ποιες προϋποθέσεις, η άρνηση υποβολής μισθωτού σε self-test ανίχνευσης του κορωνοϊού μπορεί να ισοδυναμεί με σιωπηρή παραίτησή του από την εργασία.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία επί ιδιαίτερα σημαντικών ζητημάτων εργατικού δικαίου: Σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. η διπλή μείωση των αποδοχών των εργαζομένων των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα· Νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών των Τ.Ε.Ι. εν όψει του αγωγικού αιτήματός τους να αναγνωριστούν δικαστικά ως εργαζόμενοι αορίστου χρόνου· Μαρτυρίες τρίτων ως αποδεικτικά μέσα στην εργατική δίκη· Άκυρη σύμβαση εργασίας λόγω έλλειψης πιστοποιητικού υγείας και επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας· Θανατηφόρο ναυτεργατικό ατύχημα και αναιρετικός έλεγχος του ποσού που επιδικάσθηκε ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης· Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης: Οι μισθολογικές αξιώσεις των εργαζομένων τους υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του Α.Κ. και ισχύει γι’ αυτές ο συνήθης τόκος υπερημερίας· κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.