Νέα / Ειδήσεις

02.10.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (7/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (7/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Νικόλαος Γαβαλάς, με αφορμή την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επανέρχεται στο ζήτημα της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Ξεκινώντας με μια αναδρομή στην Ολ.ΣτΕ 100/2017, υπενθυμίζει τις κρίσιμες σκέψεις με βάση τις οποίες η Ολομέλεια, στην ιστορικής σημασίας εκείνη απόφασή της, είχε απαγορεύσει την «πιλοτική» λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές αποφαινόμενη, στη βάση πολλών συνταγματικών αρχών και διατάξεων, ότι όλοι οι απασχολούμενοι έχουν ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην κοινή ανάπαυλα της Κυριακής. Στη συνέχεια ο συγγραφέας σχολιάζει κριτικά την ΣτΕ 18/2019, με την οποία το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, σε επταμελή σύνθεση, ανέτρεψε κατά πλειοψηφία την ομόφωνη κρίση της Ολ.ΣτΕ 100/2017. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΣτΕ 18/2019 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ουσιαστικής νομιμοποίησης.

Ακολούθως, η Αγγελική Καίσαρη αναλύει τα άρθρα 55 και 56 του πρόσφατου ν. 4611/2019, με τα οποία ρυθμίστηκαν για πρώτη φορά ειδικά θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με χρήση δικύκλου. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν την καταχώριση στο Π.Σ. «Εργάνη» όλων των μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, την υποχρέωση του εργοδότη να συντηρεί τακτικά τα οχήματα που παρέχει στους εργαζομένους και να εφοδιάζει τους εργαζομένους με εξοπλισμό ατομικής προστασίας, καθώς και την υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει στους εργαζομένους που χρησιμοποιούν δικό τους όχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος. Η συγγραφέας αρχικά παρουσιάζει τις επικρατούσες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του διανομέα με χρήση δικύκλου και το ισχύον πριν από την ψήφιση του ν. 4611/2019 νομοθετικό πλαίσιο, και ακολούθως παρουσιάζει διεξοδικά τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4611/2019 προβαίνοντας σε μια πρώτη προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης και αξιολόγησής τους.

Στη συνέχεια ο Νικόλαος Κατηφόρης σχολιάζει απόφαση του Αρείου Πάγου στην οποία τέθηκε το ζήτημα της εν μέρει απλής και της εν μέρει αναγκαστικής ομοδικίας.

Και ακολουθεί, όπως πάντα, πλούσια αρεοπαγιτική νομολογία επί πληθώρας θεμάτων εργατικού δικαίου: άκυρη σύμβαση εργασίας και αμοιβή αυτής, μισθός σε είδος, επιχειρησιακή συνήθεια και αρχή ίσης μεταχείρισης, καταγγελία για οικονομικοτεχνικούς λόγους κ.ά.

Το τεύχος κλείνει με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη προς επιχείρηση η οποία έθετε ηλικιακό όριο σε αγγελία της για πρόσληψη προσωπικού και με την επισήμανση του ΣτΠ ότι τέτοιου είδους πρακτικές είναι ιδιαίτερα πιθανό να αποτελούν παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.