Νέα / Ειδήσεις

14.11.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2018) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Νικόλαος Γαβαλάς πραγματεύεται το μείζονος σημασίας ζήτημα της προστασίας της θέσης εργασίας των εργαζόμενων γυναικών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, της λοχείας και της γαλουχίας, έτσι όπως η προστασία αυτή δομείται στον ευρωπαϊκό χώρο βάσει υπερεθνικών (Ε.Ε., Ε.Κ.Χ.) και εθνικών αρχών, κανόνων και νομολογιακών κατευθύνσεων. Στη μελέτη του ο συγγραφέας παρουσιάζει αναλυτικά όλη την ισχύουσα νομολογία του Δ.Ε.Ε. σχετικά με τις ποικίλες όψεις της προστασίας των εγκύων κ.λπ. εργαζομένων από την απόλυση, και παράλληλα αναλύει τις βασικές αρχές επί των οποίων ερείδεται το κανονιστικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού μοντέλου, ήτοι: 1) τον γενικό κανόνα της απαγόρευσης της απολύσεως κατά την περίοδο προστασίας της μητρότητας, 2) την κατ’ εξαίρεσιν επιτρεπόμενη απόλυση εφόσον συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι που δεν συνδέονται με τη μητρότητα, και 3) την εξασφάλιση αποτελεσματικής ένδικης προστασίας σε προληπτικό και σε επανορθωτικό επίπεδο. Εξετάζοντας το ζήτημα και υπό το φως του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στη Γερμανία και τη Γαλλία, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα ζητήματα προστασίας της μητρότητας, και προτείνει συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έπρεπε να υιοθετηθούν αμελλητί προκειμένου η προστασία της μητρότητας στην εργασία να αποκτήσει και στην Ελλάδα ουσιαστικό —και όχι απλώς εξαγγελτικό— χαρακτήρα.

Στο ίδιο τεύχος η Αριστέα Κουκιαδάκη παρουσιάζει το βιβλίο που εξέδωσε πρόσφατα η Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου με τίτλο «Ένα Μανιφέστο για το εργατικό δίκαιο: προς μια συνολική αναθεώρηση των εργασιακών δικαιωμάτων». Το εν λόγω συλλογικό έργο, γραμμένο από 15 κορυφαίους εργατολόγους της Μ. Βρετανίας υπό την επιστημονική διεύθυνση των Keith Ewing, John Hendy και Carolyn Jones για λογαριασμό του Institute of Employment Rights, προσφέρει μια πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα έπρεπε να μεταρρυθμιστεί η βρετανική νομοθεσία προκειμένου το εργατικό δίκαιο του Η.Β., μετά από 30 έτη εντατικής απορρύθμισης, να αρχίσει να επιτελεί και πάλι τον (αναδιανεμητικό) ρόλο του για μια δικαιότερη και πιο ίση κοινωνία.

Κι όπως πάντα, στο ίδιο τεύχος εργατική νομοθεσία, εγκύκλιοι επί πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων (λ.χ. αδήλωτη εργασία) και πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Αρείου Πάγου επί σειράς σημαντικών θεμάτων, όπως: ζητήματα αοριστίας των εργατικών αγωγών, απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών και αξίωσή τους για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, οικειοθελείς παροχές που αποκτούν μισθολογικό χαρακτήρα, αμοιβή της υπερωρίας, της υπερεργασίας και της εργασίας Σαββάτου και Κυριακής, κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.