Νέα / Ειδήσεις

05.11.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Κωνσταντίνος Δημαρέλλης πραγματεύεται το ζήτημα της υποχρέωσης του εργαζομένου να μην επιχειρεί πράξεις ανταγωνιστικές προς το συμφέρον της εργοδοτικής επιχείρησης, τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας δυνάμει της υποχρέωσης πρόνοιας όσο και, ενίοτε, μετά τη λήξη της σύμβασης δυνάμει ειδικών συμβατικών όρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας ασχολείται ιδιαιτέρως με τις ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού που συχνά περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας περιορίζοντας το δικαίωμα εργασίας του μισθωτού προς όφελος της επιχειρηματικής ελευθερίας του εργοδότη. Καθώς όμως τέτοιου είδους συμβατικές ρήτρες εγκυμονούν τον κίνδυνο καταχρηστικής επίκλησης της απαγόρευσης ανταγωνισμού, καθίσταται αναγκαίο να καθοριστούν οι παράμετροι με βάση τις οποίες θα αποφευχθεί ο υπέρμετρος περιορισμός του δικαιώματος εργασίας. Από την άλλη μεριά, όταν οι εν λόγω ρήτρες είναι έγκυρες, τυχόν παράβαση της απαγόρευσης ανταγωνισμού είναι δυνατόν να επιφέρει συνέπειες σε βάρος του εργαζομένου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η υποχρέωση αποζημίωσης του εργοδότη, η κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η αξίωση για άρση της παράνομης ανταγωνιστικής δραστηριότητας και παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και η απόλυση.

Στη συνέχεια η Αργυρώ Περτσινίδου πραγματεύεται το ιδιαιτέρως επίκαιρο ζήτημα της κατάρτισης εξατομικευμένων προφίλ των εργαζομένων ως εργαλείο αξιολόγησής τους στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας. Καθώς οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης του προσωπικού μιας επιχείρησης αντικαθίστανται πλέον από μεθόδους και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και αλγοριθμικές εφαρμογές, οι κίνδυνοι για τους εργαζομένους και τα δικαιώματά τους γίνονται ολοένα μεγαλύτεροι και περισσότερο εμφανείς. Με επίκεντρο τη λεγόμενη «επιχειρηματική ευφυΐα», που με τις τεχνικές εξόρυξης κρυμμένης γνώσης μετατρέπει τον υπερβολικά μεγάλο και διάσπαρτο όγκο δεδομένων που συλλέγονται από τα ανωτέρω εργαλεία σε νέα γνώση και στη συνέχεια σε «εικόνα», η συγγραφέας αναλύει τη διαδικασία κατάρτισης εξατομικευμένων προφίλ υπό το πρίσμα του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ακολούθως ο Ευάγγελος Νικολάου και η Φοίβη Νικολαΐδου σχολιάζουν την καινοτόμο πολύ σημαντική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε ότι ο θάνατος μισθωτού λόγω εργασιακού στρες συνιστά εργατικό ατύχημα. Αναλύοντας υπό το φως του ενωσιακού δικαίου τη νομική υποχρέωση του εργοδότη για διαχείριση του στρες στην εργασία, οι συγγραφείς πραγματεύονται τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γεννάται ευθύνη του εργοδότη όταν αυτός παραλείπει να λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ή πάντως την άμβλυνση του άγχους που προκαλείται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.

Και όπως πάντα, πλούσια αρεοπαγιτική νομολογία, με έμφαση αυτήν τη φορά στο δίκαιο των απολύσεων. Ιδιαιτέρως ξεχωρίζουν οι αποφάσεις που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο του κύρους (μη καταχρηστικότητας) της τροποποιητικής καταγγελίας.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.