Νέα / Ειδήσεις

10.12.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2018) που μόλις κυκλοφόρησε δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της ημερίδας ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου που συνδιοργάνωσαν την 21η Μαΐου 2018 η Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και η Νομική Σχολή Κολωνίας υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών Δημήτρη Ζερδελή και Ulrich Preis.

Στην πρώτη μελέτη του ειδικού αυτού τεύχους ο Adam Sagan παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας του Δ.Ε.Ε. επί θεμάτων ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου. Ειδικότερα, ο συγγραφέας παρουσιάζει τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ιδίως των ετών 2016 και 2017 σε υποθέσεις που αφορούσαν: την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση μεταχείριση, τη μεταβίβαση επιχείρησης, τις ομαδικές απολύσεις, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, την προσωρινή απασχόληση και το εργατικό διεθνές δίκαιο. Το τελευταίο τμήμα της μελέτης είναι αφιερωμένο στο ενωσιακό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.

Ακολούθως ο Kai Morgenbrodt πραγματεύεται την εξέλιξη της ευρωπαϊκής έννοιας του εργαζομένου, εστιάζοντας παράλληλα στα δημιουργούμενα πεδία σύγκρουσης με τις έννοιες του εργαζομένου των διαφόρων κρατών-μελών. Η ιδιαιτέρως επίκαιρη πανευρωπαϊκά συζήτηση γύρω από το εν λόγω ζήτημα ερευνάται στη συγκεκριμένη μελέτη υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες, ώστε από τη μία να αποδοθεί ορθά ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει το Δ.Ε.Ε. και από την άλλη να τονιστεί η ανάγκη μιας σαφούς σύλληψης για την ευρωπαϊκή έννοια του εργαζομένου.

Στη συνέχεια η Ανατολή Μεντεσίδου εξετάζει ένα ζήτημα το οποίο δεν σταματά να απασχολεί τη νομολογία, ελληνική και ενωσιακή: τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η συγγραφέας εξετάζει το ζήτημα τόσο υπό το πρίσμα του προϋφιστάμενου της Οδηγίας 1999/70 ελληνικού δικαίου, έτσι όπως αυτό έχει διαπλασθεί κυρίως νομολογιακά, όσο και, ασφαλώς, υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου και των λύσεων που έχει δώσει σχετικώς το Δ.Ε.Ε.

Αντικείμενο της μελέτης του Κωστή Μπακόπουλου είναι η μεταβίβαση επιχείρησης, ένα νομικό ζήτημα που θέτει διαρκώς νέες θεωρητικές προκλήσεις και δεν σταματά να εξελίσσεται μέσω των αποφάσεων του Δ.Ε.Ε. Η μελέτη, εκκινώντας από τη σημασία που αποκτά για το δίκαιο της μεταβίβασης ο ιδιαίτερος δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εργαζόμενο και την επιχείρηση, εστιάζει σε δύο ζητήματα που συχνά περνούν απαρατήρητα στην ελληνική νομολογία: στο δικαίωμα του εργαζομένου να μην κάνει χρήση της προστασίας που του παρέχει ο νόμος (δικαίωμα εναντίωσης και όχι παραίτησης) και στο δικαίωμα αποχώρησης με αποζημίωση αν λόγω της μεταβίβασης μεταβληθούν επί τα χείρω οι όροι εργασίας.

Στο δεύτερο μέρος του ειδικού τεύχους η Σταματία Κυνηγοπούλου αναλύει το ελληνικό δίκαιο του εργασιακού αγώνα, που άλλωστε, κι αυτό, δεν μένει ανεπηρέαστο από τις εξελίξεις στο πεδίο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Εξετάζοντας το ζήτημα υπό το πρίσμα των εξελίξεων που έχουν επέλθει λόγω της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η μελέτη εκκινεί από τις ισχύουσες στην Ελλάδα συνταγματικές και νομοθετικές ρυθμίσεις για την απεργία, και στη συνέχεια προχωρά στα κρίσιμα ερωτήματα της συνταγματικής κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων νομιμότητας των λεγόμενων «άτυπων μέσων εργασιακού αγώνα».

Τέλος, ο Alberto Povedano Peramato αναλύει το ζήτημα του εργασιακού αγώνα από τη σκοπιά του γερμανικού δικαίου. Αρχικά ο συγγραφέας παρουσιάζει τα θεμέλια —ιδίως τα ζητήματα της νομικής βάσης και των γενικών προϋποθέσεων— για τη διεξαγωγή νόμιμου εργασιακού αγώνα, και ακολούθως εξετάζει τη νομιμότητα συγκεκριμένων (ατυπικών) μέσων συλλογικής αγωνιστικής δράσης που έχουν στη διάθεσή τους τόσο η εργατική όσο και η εργοδοτική πλευρά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.