Νέα / Ειδήσεις

04.12.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Hugh Collins αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να διατυπώσει μια θεωρία για τη Δικαιοσύνη στην Εργασία. Εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εγγενώς ενυπάρχουν στις εργασιακές σχέσεις, ο συγγραφέας εξαίρει δύο βασικά γνωρίσματα που καθιστούν τη σύμβαση εργασίας ουσιωδώς διαφορετική από τις υπόλοιπες συμβατικές ενοχές: πρόκειται, αφενός, για το πρόβλημα της υπαγωγής των εργαζομένων στη διευθυντική εξουσία του εργοδότη (subordination) και, αφετέρου, για τον κίνδυνο εμπορευματοποίησης της εργασίας (commodification). Ακριβώς αυτά τα ιδιαίτερα διακριτικά χαρακτηριστικά γεννούν την ανάγκη να διατυπωθεί μια διαφορετική θεωρία περί της Δικαιοσύνης στην εργασία, η οποία, αναγκαίως, δεν θα αρκείται στις κλασικές φιλελεύθερες αξίες της ελευθερίας και της ισότητας, στις δύο έννοιες δηλαδή όπου θεμελιώνεται η δικαιοσύνη στην αγορά και στις αμιγείς ανταλλακτικές συμβάσεις. Έτσι, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, προκειμένου να είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτημα για δικαιοσύνη στην εργασία, θα πρέπει να εφαρμοστεί και στη σύμβαση εργασίας το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μολονότι η ένταξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου στους χώρους εργασίας και στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων συνιστά ένα όχι και τόσο συνηθισμένο πεδίο εφαρμογής του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρατηρείται εντούτοις ότι, ήδη, τέσσερις κρίσιμης σημασίας εξελίξεις στη νομοθεσία της Ε.Ε. και στη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. έχουν προλειάνει το έδαφος για μια συστηματική και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών.

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Κουκιάδης πραγματεύεται το ιδιαιτέρως επίκαιρο ζήτημα της επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου μετά τον πρόσφατο ν. 4624/2019. Η αυξημένη σημασία που απέκτησε στη σύγχρονη οικονομία η προστασία των προσωπικών δεδομένων επέβαλε την έκδοση από την Ε.Ε. του Κανονισμού 2016/679, που αντικατέστησε την Οδηγία 95/46. Ο Κανονισμός προέβλεψε και ειδικές ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις. Στο πλαίσιο του Κανονισμού, ο Έλληνας νομοθέτης, όπως και οι άλλοι εθνικοί νομοθέτες των κρατών-μελών της Ε.Ε., έκρινε αναγκαίο να θεσπίσει ορισμένες εθνικές ρυθμίσεις με τον ν. 4624/2019, ο οποίος και κατήργησε τον ν. 2472/1997. Ανάμεσα στις εν λόγω ρυθμίσεις είναι και αυτές που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η εξέταση της συμβατότητας των ρυθμίσεων αυτών με τον Κανονισμό, η αναζήτηση των νέων στοιχείων που εισάγουν, και η αντιμετώπιση των ερμηνευτικών προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ακολούθως ο Vincenzo Cangemi μάς προσφέρει μια πλήρη εικόνα των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών στο ιταλικό δίκαιο των απολύσεων. Ειδικότερα, η μελέτη ασχολείται με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του δικαίου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας στην Ιταλία, από τη «Μεταρρύθμιση Φορνέρο» (ν. 92/2012) μέχρι το ν.δ. 23/2015 (το επονομαζόμενο Jobs Act), το οποίο έχει κριθεί εν μέρει αντισυνταγματικό από το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Ουσιαστικά, στην Ιταλία αμφότερα τα ως άνω συστήματα βρίσκονται παράλληλα σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως του αν η πρόσληψη έγινε πριν ή μετά τις 7.3.2015. Στο πρώτο μέρος της μελέτης ο συγγραφέας εξετάζει τις μορφές προστασίας που παρέχει o ν. 92/2012, αναλύοντας τα κυριότερα ερμηνευτικά ζητήματα που αντιμετώπισαν η θεωρία και η νομολογία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προετοιμάζεται το έδαφος για να μελετηθεί εις βάθος, στο δεύτερο μέρος, ο Jobs Act, που περιείχε παρόμοιες ρυθμίσεις με αυτές της Μεταρρύθμισης Φορνέρο. Στο τρίτο μέρος γίνεται εκτενής αναφορά στην πρόσφατη υπ’ αριθ. 194/2018 απόφαση του ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς προστασίας έναντι των παράνομων απολύσεων.

Και όπως πάντα, πλούσια αρεοπαγιτική νομολογία: ανυπόστατη καταγγελία σύμβασης εργασίας, αποζημίωση απολύσεως σε δόσεις και χρόνος έναρξης της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας, αναστολή και διακοπή της αποσβεστικής προθεσμίας, επαναπρόσληψη και απόλυση εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, και άλλα πολλά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.