Νέα / Ειδήσεις

19.02.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Δεκέμβριος 2020)

Στο τεύχος Δεκεμβρίου της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Νικόλαος Γαβαλάς, με αφορμή την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 95/2020 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., εξετάζει το ερώτημα της νομιμότητας διορισμού συμβασιούχων των πρώην Τ.Ε.Ι. σε προσωποπαγείς θέσεις κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 20 παρ. 6 ν. 4452/2017. Στη γνωμοδότησή του ο συγγραφέας αρχικά πραγματεύεται την από δεκαετιών σοβαρή παθογένεια του δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά την καταχρηστική προσφυγή του Δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών στις ψευδεπίγραφες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, παθογένεια η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε πείσμα τόσο της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 όσο και του π.δ. 164/2004. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των διδασκόντων στα πρ. Τ.Ε.Ι., οι οποίοι απασχολούνται επί δεκαετίες στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο συγγραφέας, αφού παρουσιάζει το ιστορικό της πολύχρονης δοκιμασίας τους, ερμηνεύει τις νομοθετικές διατάξεις που έδωσαν τη δυνατότητα διορισμού σε θέσεις μονίμων διδασκόντων σε όσους συμβασιούχους των πρ. Τ.Ε.Ι. πέτυχαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση να αναγνωριστεί ότι συνδέονται με το οικείο Τ.Ε.Ι. με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Και ακολούθως, ελέγχοντας την αμφισβήτηση της νομιμότητας των εν λόγω διορισμών από την Υπουργό Παιδείας και τη σχετική γνωμοδότη του Ν.Σ.Κ., απαντά στα ερωτήματα α) αν είναι νόμιμοι οι εν λόγω διορισμοί και β) αν το ΠΑ.Δ.Α. δικαιούται να ανακαλέσει νομίμως τους ήδη πραγματοποιηθέντες διορισμούς.

Αμέσως μετά δημοσιεύεται η πρόσφατη εμβληματική απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία, με υποδειγματική αιτιολόγηση, αναλύοντας την έννοια του τεκμηρίου αθωότητας στην ποινική και την πολιτική δίκη, εξέτασε το ζήτημα  της δεσμεύσεως ή μη του πολιτικού δικαστηρίου από την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου και της διάκρισης ποινικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Η απόφαση συνοδεύεται από τις παρατηρήσεις του Δημήτρη Σιδέρη, με τις οποίες φωτίζεται η επίδραση που ασκεί η εν λόγω νομολογία στο εργατικό δίκαιο, και συγκεκριμένα στις εργατικές αξιώσεις που ο μισθωτός ενδέχεται να διατηρεί κατά του εργοδότη του ακόμη και σε περίπτωση που ο τελευταίος έχει αθωωθεί ποινικά.

Στη συνέχεια δημοσιεύονται τα Πρακτικά της Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι τo άρθρο 44 ν. 4569/2018 για την προσμέτρηση προϋπηρεσίας των μετατασσόμενων από κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία υπαλλήλων δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Ακολουθεί περαιτέρω νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου: υπολογισμός της αποζημίωσης απολύσεως ξενοδοχοϋπαλλήλων· διαγωνισμός και υποχρέωση πρόσληψης επιλαχόντων· αναγνώριση προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή για την υπαγωγή του στην οικεία συλλογική ρύθμιση· ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω καταβολής ελλιπούς αποζημίωσης· κ.ά.

Το τεύχος ολοκληρώνεται με το αλφαβητικό και το αριθμητικό Ευρετήριο του 2020.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.