Νέα / Ειδήσεις

16.02.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Δεκέμβριος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Άρις Καζάκος πραγματεύεται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης στο πεδίο των εργατικών διαφορών, προσφέροντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα για τη δικαστηριακή αντιμετώπιση ορισμένων εκ των πλέον πολύπαθων θεμάτων της ελληνικής νομολογίας. Ο συγγραφέας στέκεται ιδιαίτερα στη «δύσκολη» σχέση των δικαστών με το δίκαιο της Ε.Ε. και της Ε.Σ.Δ.Α. και τη νομολογία των αντίστοιχων δικαιοδοτικών οργάνων· αναλύει το ζήτημα του τεκμηρίου αθωότητας (άρθρο 6 παρ. 2 Ε.Σ.Δ.Α.) και της νομολογιακής πορείας από την παραγνώριση στη διαφαινόμενη αναγνώριση· πραγματεύεται το ζήτημα της «δίκαιης δίκης» σε σχέση ιδίως α) με τη διάρκεια ειδικά των εργατικών δικών και β) τη συγκεκαλυμμένη αρνησιδικία μέσω i) εξεζητημένων απαραδέκτων και ii) άρνησης δικαιοδοσίας· ορθώνει ουσιαστικό αντίλογο στην οιονεί αστυνομικού χαρακτήρα αντιμετώπιση των απεργιών από τα δικαστήρια και τις ασφυκτικές δικονομικές προθεσμίες για την εκδίκαση των απεργιακών διαφορών· και ολοκληρώνει την παρουσίαση με μια κριτική αναφορά στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην πράξη, ιδίως δε στο φαινόμενο της παράθεσης των κειμένων αιτιολογικών εκθέσεων νόμων σε δικαστικές αποφάσεις «σε εισαγωγικά, χωρίς δικαστική κρίση ή αξιολόγηση».

Στη συνέχεια ο Ιωάννης Ληξουριώτης πραγματεύεται το ζήτημα της τηλεργασίας, το οποίο έχει επανέλθει με ιδιαίτερη ένταση στην πραγματικότητα των εργασιακών σχέσεων υπό την επίδραση ιδίως της χρήσης της τηλεργασίας ως εργαλείου αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και την πρόσφατη σχετική νομοθέτηση. Με την αφορμή αυτή —παρατηρεί ο συγγραφέας— επανακάμπτει μια παλαιότερη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ευελιξίας της εργατικής νομοθεσίας και τη δυνατότητα προσαρμογής της σύμβασης εργασίας στις σύγχρονες τεχνολογικές και παραγωγικές συνθήκες. Στη μελέτη του ο συγγραφέας πραγματεύεται διεξοδικά το εξεταζόμενο θέμα, αναλύοντας ζητήματα όπως: η τηλεργασία ως μέσο εξισορρόπησης επαγγελματικής δραστηριότητας και προσωπικών αναγκών ή επιλογών του εργαζομένου· οι πρόσφατες διατάξεις του ν. 4808/2021 περί τηλεργασίας· η συναινετική, η μονομερής και η υποχρεωτική τηλεργασία· η υποχρέωση ενημέρωσης για τους όρους τηλεργασίας· το ωράριο τηλεργασίας· η υποχρέωση κάλυψης του κόστους της τηλεργασίας από τον εργοδότη· το δικαίωμα αποσύνδεσης· η τηλετοιμότητα· η υγιεινή και ασφάλεια της τηλεργασίας και το εργατικό ατύχημα.

Ακολουθεί πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου: Απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους λόγω ποινικού αδικήματος εκ των μη περιοριστικώς αναφερόμενων στο άρθρο 14 παρ. 10 ν. 1264/1982· Καταβολή μειωμένης αποζημίωσης απόλυσης λόγω εύλογης αμφιβολίας ή συγγνωστής πλάνης του εργοδότη · Συστατικός έγγραφος τύπος για την κατάρτιση έγκυρης σύμβασης με το Δημόσιο· Κριτήρια διαγνώσεως της ύπαρξης εξάρτησης όταν η εργασία παρέχεται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη· Πιστοποιητικό εργασίας· Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και καταχρηστικότητα των όρων του· κ.ά.

Αμέσως μετά δημοσιεύεται σειρά πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και δελτίων τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για σημαντικά ζητήματα που ρυθμίστηκαν όλως προσφάτως: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας· Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται αν ο εργαζόμενος έχει την ιδιότητα του διευθύνοντος υπαλλήλου (Δ.Σ.Ε. 1/1919)· Υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών· Ρυθμίσεις ζητημάτων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, την παράσταση των μερών και την απόδειξη ενώπιον του Σ.ΕΠ.Ε. για περιστατικά βίας και παρενόχλησης· Καθορισμός του ελάχιστου κόστους για την τηλεργασία· Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. «Εργάνη»· κ.ά.

Το τεύχος κλείνει με τη βιβλιοπαρουσίαση από τον Δημοσθένη Λέντζη δύο πρόσφατων εκδόσεων σχετικών, αφενός, με τα δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων (επιμ.: Πέτρος Στάγκος / Δημήτρης Μανιός) και, αφετέρου, με τις έμφυλες ανισότητες και τα δικαιώματα των γυναικών στη σημερινή Ελλάδα (επιμ.: Πέτρος Στάγκος / Έλλη Χαραμαρά).

Ο τόμος του 2021 ολοκληρώνεται με το αλφαβητικό και το αριθμητικό Ευρετήριο.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.