Νέα / Ειδήσεις

30.07.2020

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Ιούνιος 2020)

Στο νέο τεύχος Ιουνίου 2020 που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Άρις Καζάκος πραγματεύεται ένα από τα πλέον κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα του εργατικού δικαίου: την ερμηνεία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων. Ο συγγραφέας, στο έργο του οποίου το ζήτημα της ερμηνείας κατέχει εξέχουσα θέση, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, εξετάζοντας με διεξοδικό τρόπο θέματα όπως: η αυθεντική ερμηνεία των σ.σ.ε. και των δ.α. από τα ίδια τα μέρη τους με τη σύναψη ερμηνευτικής σ.σ.ε. ή την έκδοση ερμηνευτικής δ.α.· η επιστημονική ερμηνεία σ.σ.ε. και δ.α. μεταξύ ερμηνείας νόμου και ερμηνείας συμβάσεων· η αντιμετώπιση των κανονιστικών όρων σ.σ.ε. και δ.α. στο δικονομικό δίκαιο· ο κανόνας ερμηνείας «εν αμφιβολία υπέρ των εργαζομένων»· η στάθμιση των συνεπειών ως μέθοδος ελέγχου της (τελολογικής) ορθότητας της επιλεγόμενης ερμηνείας· η επιστημονική ερμηνεία σ.σ.ε. στη νομολογία των δικαστηρίων· η ερμηνεία των ενοχικών όρων· η πλήρωση των κενών των σ.σ.ε. και των δ.α. με τη βοήθεια της ερμηνείας· και άλλα πολλά.

Στη συνέχεια ο Φίλιππος Δωρής ερευνά κατά πόσον είναι σύμφωνη με τους συνταγματικά εγγυημένους κανόνες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος η ρύθμιση του ν. 4512/2018 δυνάμει της οποίας οι έμμισθοι δικηγόροι του Εθνικού Κτηματολογίου καλούνταν, εφόσον επιθυμούσαν να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό, να εγκαταλείψουν το δικηγορικό λειτούργημα και να γίνουν υπαλλήλοι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία. Στη γνωμοδότησή του ο συγγραφέας, εξετάζοντας υπό το φως του Συντάγματος τη σημασία των δημοσίας τάξεως κανόνων του Κώδικα Δικηγόρων που εγγυώνται το ασκούμενο από τους δικηγόρους δημόσιο λειτούργημα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίμαχη ρύθμιση: προσβάλλει την αποτελούσα έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου· παραβιάζει την κατά το άρθρο 4 παρ. 1 Σ. αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου· προσβάλλει το ατομικό δικαίωμα των θιγόμενων δικηγόρων για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (άρθρο 5 παρ. 1 Σ.)· επιφέρει βλάβη στην προστατευόμενη με το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α. περιουσία τους· και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Αμέσως μετά, δημοσιεύεται η εκδοθείσα επί της σχετικής αγωγής των ανωτέρω δικηγόρων του Κτηματολογίου πρωτόδικη απόφαση, η οποία, υιοθετώντας τις θέσεις της γνωμοδότησης, έκρινε, με ιδιαίτερα εμπεριστατωμένο σκεπτικό, ως αντισυνταγματική την υποχρεωτική εκ του νόμου μετατροπή της σύμβασης εμμίσθου δικηγόρου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου: Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής με την οποία ζητούνται διαφορές αποδοχών δυνάμει σ.σ.ε και δ.α.· αρχή της εύνοιας και σύγκριση αποδοχών· παραπομπή στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου του ζητήματος της συνταγματικότητας της διπλής («υπερβάλλουσας») μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων του δημοσίου τομέα με τους ν. 4024/2011 και 4093/2012· επιχειρησιακή συνήθεια και αρχή ίσης μεταχείρισης· οικειοθελείς παροχές, επιφύλαξη ελευθεριότητας και ρήτρες ανάκλησης μισθολογικών παροχών, κ.ά.

Το τεύχος κλείνει με τoν αποχαιρετισμό της ΕΕργΔ στον τέως Διευθυντή Συντάξεώς της Στυλιανό Βλαστό, ο οποίος, υπηρετήσας το εργατικό δίκαιο με συνέπεια και αταλάντευτη προσήλωση σε όλη την επαγγελματική του πορεία, έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου 2020 αφήνοντας ως παρακαταθήκη το εκτενές και πολύπλευρο συγγραφικό του έργο.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.