Νέα / Ειδήσεις

14.07.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Μάιος 2020)

Στο νέο τεύχος Μαΐου 2020 που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, με μελέτη του η οποία είχε προδημοσιευθεί διαδικτυακά ως Έγγραφο Εργασίας 2/2010 (29.4.2020), πραγματεύεται ενδελεχώς το άρθρο δέκατο της Π.Ν.Π. 20.3.2020, που φέρει τον τίτλο «Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου». Ο συγγραφέας επανέρχεται στην προβληματική των ομίλων επιχειρήσεων για να προσεγγίσει εγγύτερα τα δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανωτέρω ρύθμιση.

Ακολούθως, ο Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος πραγματεύεται διεξοδικά ορισμένα από τα πλέον κρίσιμα εργατοδικαιικά ζητήματα που τέθηκαν από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ειδικότερα, στη μελέτη του, η οποία είχε επίσης προδημοσιευθεί διαδικτυακά ως Έγγραφο Εργασίας 3/2020 (29.5.2020), ο συγγραφέας αναλύει από δογματική σκοπιά, μεταξύ πολλών άλλων, τα ζητήματα της αξίωσης για εξακολούθηση καταβολής μισθού σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής εργασίας εξαιτίας σπουδαίου λόγου, της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας) κατόπιν αποφάσεως του εργοδότη, και της ειδικής γονικής άδειας.

Στη συνέχεια η Αγγελική Πολυχρονιάδου, με αφορμή την υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, πραγματεύεται ένα ολοένα και πιο επίκαιρο θέμα, που αφορά πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων: τη σύναψη συμβάσεων επιγραφόμενων ως έργου οι οποίες υποκρύπτουν (παράνομη) προσωρινή απασχόληση. Η συγγραφέας, με σκοπό την όσο το δυνατόν σαφέστερη διάκριση μεταξύ των γνήσιων συμβάσεων έργου και των συμβάσεων «έργου» που υποκρύπτουν κατ’ επάγγελμα δανεισμό προσωπικού, αναδεικνύει τη σημασία των κριτηρίων της ένταξης των εργαζομένων και της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται ότι πράγματι συντρέχει περίπτωση υποκρυπτόμενης παράνομης προσωρινής απασχόλησης, η συγγραφέας προτείνει, ελλείψει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 117 παρ. 3 ν. 4052/2012.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου: Η έννοια της «συγκατάθεσης του εργοδότη» για τη λήψη της μειωμένης αποζημίωσης υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου α΄ άρθρου 8 ν. 3198/1955, τυπικές προϋποθέσεις του κύρους της εργοδοτικής καταγγελίας, τρόπος και χρόνος καταβολής της αποζημίωσης απολύσεως, επιβολή εκ περιτροπής εργασίας κατά τον χρόνο ισχύος της προμήνυσης στο πλαίσιο τακτικής καταγγελίας, απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους, απόλυση λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης, κ.ά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των συνεχών και εισέτι εν εξελίξει μεταβολών στη νομοθεσία που αφορά τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, η αναγγελθείσα δημοσίευση της σχετικής μελέτης του Δημήτριου Βασιλείου, στην οριστική της, επικαιροποιημένη μορφή, μετατίθεται για επόμενο τεύχος η ΕΕργΔ (βλ. όμως ήδη Έγγραφο Εργασίας 1/2020 της 4.4.2020).

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.