Νέα / Ειδήσεις

24.04.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Μάρτιος 2020)

Και το νέο τεύχος της ΕΕργΔ συνεχίζει με την προγραμματισμένη ύλη του, καθώς η αρθρογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στις εργασιακές σχέσεις θα φιλοξενηθεί σε προσεχή έκδοση του περιοδικού, όταν το νομοθετικό τοπίο θα έχει καταστεί λιγότερο ρευστό.

Εν τω μεταξύ, οι αναγνώστες μας μπορούν να ενημερώνονται για τα ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα της τρέχουσας εργατοδικαιικής επικαιρότητας από τα working papers που αναρτώνται στον ιστότοπο των εκδόσεων της ΕΕργΔ (νέο Έγγραφο Εργασίας θα αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα).

Έτσι, στο νέο τεύχος του Μαρτίου (2/2020):

Ο Δημήτριος Γούλας εξετάζει τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν αναφορικά με την αμοιβή των μερικώς απασχολουμένων μετά τη θέση σε ισχύ του πρόσφατου ν. 4635/2019. Με το άρθρο 59 του εν λόγω νόμου, αφενός θεσπίστηκε προσαύξηση 12% επί του ωρομισθίου για κάθε ώρα πρόσθετης εργασίας, και αφετέρου τέθηκε ως ανώτατο όριο αυτής της χρονικώς πρόσθετης εργασίας το πλήρες ημερήσιο ωράριο του συγκρίσιμου εργαζομένου. Βασική επιδίωξη του νομοθέτη ήταν να θεραπεύσει παθογένειες της αγοράς εργασίας, προστατεύοντας τους πλέον ευάλωτους εργαζομένους. Παρά ταύτα, η πρόσφατη νομοθετική αλλαγή προκάλεσε επίσης σημαντικές ερμηνευτικές απορίες και πρακτικές δυσχέρειες. Στη μελέτη του ο συγγραφέας αναλύει τις νέες διατάξεις, τόσο από δογματική σκοπιά όσο και από πρακτική άποψη, εξετάζοντάς τες ιδίως υπό το φως των ρητρών 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 της συμφωνίας-πλαισίου για τη μερική απασχόληση, η οποία ενσωματώθηκε στην Οδηγία 97/81.

Ακολούθως, η Ελένη Διονυσοπούλου πραγματεύεται το ζήτημα των διακρίσεων λόγω ηλικίας στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Ειδικότερα, η συγγραφέας, με αφορμή τρεις αρεοπαγιτικές αποφάσεις του 2017 που δημοσιεύονται στο ίδιο τεύχος, εξετάζει την περίπτωση της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης δυνάμει κανονισμού εργασίας καταρτισθέντος με συλλογική σύμβαση. Αναλύοντας τη σχετική νομολογία του Δ.Ε.Κ./Δ.Ε.Ε., ιδίως σε ό,τι αφορά την ένταση του δικαστικού ελέγχου των παρεκκλίσεων από την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας που εισάγονται με σ.σ.ε., η συγγραφέας συστηματοποιεί τα κριτήρια που εφαρμόζει το Δικαστήριο προκειμένου να αξιολογήσει το σύννομο παρόμοιων περιπτώσεων λύσης της εργασιακής σχέσης. Στη συνέχεια, υπό το φως της νομολογίας του Δ.Ε.Ε., η συγγραφέας εξετάζει την —προβληματική εξ επόψεως ενωσιακού δικαίου— σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου.

Αμέσως μετά, ο Πάνος Λαζαράτος και η Αντωνία Βασιλείου σχολιάζουν πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (επίσης δημοσιευόμενη στο ίδιο τεύχος) με την οποία κρίθηκαν άκυρες απολύσεις ιατρών/οδοντιάτρων απασχολούμενων σε Δ.Υ.Πε. οι οποίοι δεν δέχθηκαν να παύσουν το ελευθέριο επάγγελμά τους. Το κριθέν νομικό ζήτημα προέκυψε από την εφαρμογή του άρθρου 26 ν. 4461/2017, δυνάμει του οποίου οι ιατροί των Δ.Υ.Πε. που επιθυμούσαν να διατηρήσουν την οργανική τους θέση κλήθηκαν, επί ποινή απολύσεως από τις Δ.Υ.Πε., να εγκαταλείψουν μέχρι τις 31.12.2018 το ελευθέριο επάγγελμά τους, το οποίο μέχρι τότε ασκούσαν παράλληλα. Επικροτώντας τη σχολιαζόμενη απόφαση, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση είναι αντισυνταγματική για δύο λόγους: λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και λόγω προσβολής της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Ακολουθεί νομολογία επί δύο ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων εργατικού δικαίου: α) παροχή εξαρτημένης εργασίας από εργαζόμενο «με μπλοκάκι» και β) ρήτρα μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού, με πρόσθετη ποινική ρήτρα για την περίπτωση αθέτησης του συμβατικού όρου περί μη ανταγωνισμού.

Το τεύχος κλείνει με την Υ.Α. που συστηματοποίησε τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Σ.ΕΠ.Ε. για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε από την πολύ πρόσφατη Υ.Α. η οποία, στο πλαίσιο της έκτακτης και προσωρινής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προσέθεσε τρεις νέες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ισάριθμα νέα πρόστιμα.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.