Η αντιμετώπιση της παρενόχλησης στην εργασία: πρόληψη, διαχείριση, θεμελίωση της ευθύνης και μέσα άμυνας

Εισηγητής: Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος Δ.Ν., ΔικηγόροςΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα όρια των κοινωνικά πρόσφορων ή ανεκτών και κατά κανόνα αδιάφορων για το δίκαιο συμπεριφορών στον χώρο εργασίας επανακαθορίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες με όχημα την απαγόρευση της «παρενόχλησης» κάθε είδους. Η μελέτη του φαινομένου αυτού αναπτύσσεται σε δύο πεδία: αφενός στο δίκαιο της απαγόρευσης των διακρίσεων και αφετέρου στην προβληματική της έρευνας των αιτιών του εργασιακού στρες και της καταπολέμησης των επιβλαβών συνεπειών του για την —ψυχική κυρίως αλλά και την (ψυχο)σωματική— υγεία των εργαζομένων. Το διόλου αμελητέο κόστος της παρενόχλησης για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές οικονομίες προσέδωσε σημαντική ώθηση στη νομική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Σκοπός του σεμιναρίου είναι α) η ανάλυση της προβληματικής που αφορά τη νομική αξιολόγηση της παρενόχλησης στην εργασία, β) η εισαγωγή στις μεθόδους δικαστικής και εξωδικαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου από εργαζομένους και εργοδότες, τόσο σε προληπτικό όσο και κατασταλτικό επίπεδο, και γ) η εξέταση νομολογιακών παραδειγμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δικηγόρους και γενικότερα νομικούς με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, Επιθεωρητές Εργασίας, στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την οργάνωση και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, μέλη διοικήσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων, συμβουλίων εργαζομένων και Μ.Κ.Ο., καθώς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, του Σ.ΕΠ.Ε. και των Ανεξάρτητων Αρχών, ιδίως του Συνηγόρου του Πολίτη.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. Η ανάδειξη της νομικής απαξίας της παρενόχλησης στον ευρωπαϊκό χώρο

• Η παρενόχληση ως (απαγορευμένη) διάκριση

• Η παρενόχληση ως διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

2. Η κοινωνική και νομική σημασία της αποσαφήνισης της έννοιας της παρενόχλησης

3. Έννοιες και διακρίσεις

• Ηθική παρενόχληση – Mobbing/Bullying

• Απλή/μη σεξουαλική παρενόχληση

• Σεξουαλική παρενόχληση

4. Πρόληψη αντί καταστολής

5. Η θεμελίωση της ευθύνης λόγω παρενόχλησης

• Η ευθύνη του εργοδότη

• Η ευθύνη του δράστη έναντι του θύματος και έναντι του εργοδότη

• Η ευθύνη του αμέτοχου εργαζομένου έναντι του εργοδότη και έναντι του θύματος

• Το ζήτημα της υπαιτιότητας

 6. Αξιώσεις και δικαιώματα

• Αξιώσεις και δικαιώματα κατά του εργοδότη

• Αξιώσεις και δικαιώματα κατά συναδέλφων-δραστών

• Αξιώσεις και δικαιώματα εργαζομένων που δεν είναι οι ίδιοι θύματα

• Αξιώσεις και δικαιώματα του εργοδότη κατά του δράστη

7. Ζητήματα παραγραφής

8. Δικονομικά ζητήματα

• Βάρος επίκλησης και απόδειξης

• Το ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ / ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ


Ο Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου έλαβε και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών του τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου. Είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. με θέμα διατριβής «Mobbing: Ζητήματα ευθύνης λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία», και έχει διδάξει νομικά θέματα επιχειρήσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών και σχολίων σε νομικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια. 

Δημοσιεύσεις του εισηγητή στο πεδίο της παρενόχλησης στην εργασία:

1. Mobbing - Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία [Μονογραφία], εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014.

2. Η (ηθική) παρενόχληση στην εργασία ως προσβολή της αξιοπρέπειας και ως διάκριση [Μελέτη], ΕΕργΔ 2018, 537 επ.

3. Mobbing - Ηθική παρενόχληση, μονομερής βλαπτική μεταβολή και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης – Σχόλιο στην Ειρ.Αχαρνών 481/2013 [Σχόλιο], ΕΕργΔ 2015, 169 επ.

4. Η «εξαναγκασμένη» καταγγελία ως παρενόχληση και βία στην εργασία (Mobbing) και τα όρια της υποχρέωσης πρόνοιας του εργοδότη - σημείωση στην Α.Π. 676/2009 [Σχόλιο], ΔΕΕ 2010, 90 επ.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις του εισηγητή στο πεδίο του εργατικού δικαίου:

1. Ρήτρες ανάκλησης μισθολογικών παροχών και επιφύλαξη ελευθεριότητας – Με αφορμή την Α.Π. 1174/2017 [Μελέτη], ΕΕργΔ 2018, 175 επ.

2. Εναλλακτικές μορφές εργατικού αγώνα – Μια εισαγωγή στην προβληματική των εναλλακτικών ή ατυπικών αγωνιστικών μέσων [Μελέτη], ΕΕργΔ 2016, 1059 επ.

3. Η ευθύνη του εργαζομένου, ο επιχειρηματικός κίνδυνος του εργοδότη, τα διδάγματα της κοινής πείρας και ο μοναχικός δρόμος του Αρείου Πάγου – Σχόλιο στις Α.Π. 729/2015 και Α.Π. 1253/2014 [Σχόλιο], ΕΕργΔ 2015, 1134 επ.

4. Μονομερής βλαπτική μεταβολή και καταγγελία για σπουδαίο λόγο εκ μέρους του εργαζομένου στη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου – Με αφορμή την Α.Π. 541/2014 [Μελέτη], ΕΕργΔ 2014, 1297 επ.

5. Η δικαστική ακύρωση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας [Μονογραφία], εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2009.

Διάρκεια:

8 ώρες


Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00


Κόστος συμμετοχής:

Φ.Π.: € 120
Δικ. Εταιρείες: € 140
Ν.Π.: € 160
Ασκούμενοι δικηγόροι: € 80

(στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Early bird: 15% έκπτωση σε όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν έως τις 31.12.2018.


Τόπος διεξαγωγής:

Στα Γραφεία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.) -
Βασ. Σοφίας 25 (3ος όροφος), Αθήνα


Πληροφορίες και εγγραφές:
Τ: 210 32 12 862
E: seminars@eergd.gr
W: www.eergd.gr/seminars