Η δίκη της απόλυσης στην πράξη

Εισηγητής: Δημήτριος Βασιλείου ΔικηγόροςΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, δηλαδή το νομοθετικό, νομολογιακό και θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των μισθωτών από την απόλυση, βρίσκεται ανέκαθεν στην καρδιά του εργατικού δικαίου, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αποτελεί το συχνότερο αντικείμενο δικαστικών διενέξεων. Το συμφέρον του εργαζομένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας του, διαφυλάσσοντας παράλληλα και το περιεχόμενο της σύμβασής του, και η ανάγκη προστασίας του από τις εργοδοτικές καταχρήσεις συγκρούονται με το συμφέρον του εργοδότη να αποδεσμευθεί από τη σύμβαση εργασίας, είτε για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του εργαζομένου είτε με σκοπό την προσαρμογή της επιχείρησης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, η τροποποιητική καταγγελία αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια συνηθέστατο τρόπο μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο με την ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτους, τη μεταβίβασή της ή τη χρήση δανειζόμενου προσωπικού. Ασφαλώς, η ουσιαστική ρύθμιση είναι εκείνη που καθορίζει τα δικαιώματα των μερών. Εξίσου σημαντικές όμως είναι και οι δικονομικές ρυθμίσεις και ο συσχετισμός τους με το ουσιαστικό δίκαιο, καθώς στην πράξη η δίκη της καταγγελίας εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες —όπως δείχνει η συχνή έκδοση σχετικών αρεοπαγιτικών αποφάσεων—, η άγνοια, παράβλεψη, υποβάθμιση ή εσφαλμένη προσέγγιση των οποίων είναι πιθανό να θέσει εν κινδύνω τη δικονομική θέση των διαδίκων ή να τους στερήσει πολύτιμα όπλα επίθεσης και άμυνας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ρίξει φως στις σημαντικότερες πτυχές της δίκης της απολύσεως —κυρίως του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας—, εξοπλίζοντας τους δικηγόρους με τη θεωρητική και εμπειρική σκευή που τους είναι απαραίτητη για την πλέον τελεσφόρα υποστήριξη της υπόθεσης που χειρίζονται.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δικηγόρους και γενικότερα νομικούς με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε κρίσιμα ζητήματα της δίκης της καταγγελίας, δικηγόρους που έως τώρα δεν είχαν ιδιαίτερη τριβή με το εργατικό δίκαιο, καθώς και ασκούμενους και νέους δικηγόρους που πρόκειται να αρχίσουν (ή έχουν ήδη αρχίσει) τις πρώτες τους εργατικές δίκες.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Ι. Εισαγωγικό δικόγραφο: Η αγωγή

• Σύνταξη δικογράφου της αγωγής

• Αποσβεστικές προθεσμίες

• Αντικείμενο της δίκης / Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής

• Τρόπος υποβολής ισχυρισμών

• Προτάσεις (ενάγοντος και εναγομένου)

• Το βάρος επίκλησης και απόδειξης

○ Χαρακτηρισμός των ισχυρισμών των διαδίκων ως ενστάσεως, αντενστάσεως ή αρνήσεως

► Στη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

► Στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

► Σε ειδικές κατηγορίες προστατευόμενων μισθωτών (συνδικαλιστικά στελέχη, έγκυοι, θύματα απαγορευμένων διακρίσεων, κ.ά.)

○ Οι σημαντικότεροι ισχυρισμοί των δύο πλευρών

• Αιτήματα της αγωγής

○ Αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας

○ Μισθοί υπερημερίας

○ Επαναπασχόληση (656 Α.Κ.)

○ Ηθική βλάβη

○ Αποζημίωση απολύσεως

• Η επίδραση του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στη δίκη της καταγγελίας

• Το πρόσωπο του (εναγόμενου) εργοδότη

○ Μεταβίβαση επιχειρήσεως

○ Γνήσιος δανεισμός εργαζομένων

○ Κατ’ επάγγελμα παραχώρηση προσωπικού (Ε.Π.Α.)

○ Συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν παράνομη προσωρινή απασχόληση

○ Εργοδότης αναθέτων έργου, εργολάβος, υπεργολάβος

○ Συνεργοδότες 

ΙΙ. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής

• Σύνταξη αίτησης

• Διαδικασία προσωρινής διαταγής

• Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

• Νομιμότητα του αιτήματος για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης

• Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του δικαστηρίου της κυρίας δίκης

• Ανάκληση – μεταρρύθμιση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

• Εκτέλεση της απόφασης

ΙΙΙ. Βασικά στοιχεία ενδίκων μέσων

• Έφεση

• Αναίρεση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ / ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ


Ο Δημήτριος Βασιλείου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1990 και από το 1992 είναι μέλος του Δ.Σ.Α. Ασχολείται αποκλειστικά με το εργατικό δίκαιο, έχοντας χειριστεί δεκάδες σημαντικές υποθέσεις σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και από αυτήν των εργοδοτών. Παράλληλα, δημοσιεύει μελέτες και σχόλια σε νομικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια εργατικού δικαίου. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕργΔ.

Δημοσιεύσεις του εισηγητή στο πεδίο του δικαίου της καταγγελίας:

1. Το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και η επίδρασή του στο ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας, ΕΕργΔ 2017, 881 επ.

2. Περιορισμοί της εργοδοτικής καταγγελίας και προστασία από την αθέμιτη απόλυση, ΕΕργΔ 2017, 535 επ.

3. Η προσωρινή απασχόληση του εργαζομένου ως ασφαλιστικό μέτρο μετά την κατάργηση του άρθρου 732Α Κ.Πολ.Δ., ΕΕργΔ 2015, 1275 επ.

4. Η μονομερώς επιβαλλόμενη εκ περιτροπής εργασία μετά την Α.Π. 1252/2014, Συνήγορος 2015, 34 επ.

5. Η αξίωση πραγματικής απασχόλησης σύμφωνα με το νέο άρθρο 656 Α.Κ. (άρθρο 61 Ν. 4139/2013), ΕΕργΔ 2013, 553 επ.

Διάρκεια:

12 ώρες


Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00-14:00


Κόστος συμμετοχής:

Φ.Π.: € 180
Δικ. Εταιρείες: € 200
Ν.Π.: € 220
Ασκούμενοι δικηγόροι: € 100

(στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)


Early bird: 15% έκπτωση σε όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν έως τις 31.12.2018.


Τόπος διεξαγωγής:

Στα Γραφεία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.)
Βασ. Σοφίας 25 (3ος όροφος), Αθήνα


Πληροφορίες και εγγραφές:
Τ: 210 32 12 862
E: seminars@eergd.gr
W: www.eergd.gr/seminars