Εξειδικευμένα σεμινάρια εργατικού δικαίου

Εισηγητές:

Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αγγελική Καίσαρη, Δικηγόρος

Οι δραστικές αλλαγές που επέφερε στο εργατικό δίκαιο ο πρόσφατος Νόμος 4808/2021: Ανάλυση των νέων διατάξεων από πρακτική σκοπιά

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, ώρα 16:00-19:00
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, ώρα 16:00-19:00

» περισσότερα

Εισηγητής: Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Παρεμβαίνων: Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος

Πρακτικά ζητήματα από τις πρόσφατες αλλαγές (2017-2019) στην εργατική νομοθεσία — ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αθήνα: Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10:00-15:00

Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, ώρα 16:00-21:00

» περισσότερα

Εισηγητής: Δημήτριος Βασιλείου Δικηγόρος

Η δίκη της απόλυσης στην πράξη

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00-14:00

» περισσότερα

Εισηγητής: Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος Δ.Ν., Δικηγόρος

Η αντιμετώπιση της παρενόχλησης στην εργασία: πρόληψη, διαχείριση, θεμελίωση της ευθύνης και μέσα άμυνας

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00

» περισσότερα

Εισηγητής: Δημήτρης Γούλας Δ.Ν., Δικηγόρος

Πρακτικά ζητήματα από τις πρόσφατες αλλαγές (2017-2018) στην εργατική νομοθεσία

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 10:00-15:00

» περισσότερα

Εισηγητής: Γιάννος Παραμυθιώτης Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M.

Δημιουργία προστατευόμενων έργων και ανάπτυξη καινοτομίας από εργαζομένους – Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία εντός της επιχείρησης

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00

» περισσότερα