Όροι χρήσης - Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τους συνδρομητές και τους επισκέπτες της σελίδας. Η αναπαραγωγή, μερική ή ολική, του περιεχόμενου της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης άδειας του εκδότη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και ανήκουν στην «Επιθεώρησιν Εργατικού Δικαίου», τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, και απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου.

Εγγραφή στο σύστημα και τρόπος χρήσης

Για να χρησιμοποιηθεί το σύστημα, είναι απαραίτητη η ετήσια συνδρομή στο περιοδικό. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με το περιοδικό τηλεφωνικά ή με e-mail:

Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του συνδρομητή και η πληρωμή της συνδρομής του, θα του αποσταλεί ένα e-mail με έναν σύνδεσμο, προκειμένου αυτός να ορίσει τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. Αμέσως μετά ο χρήστης αποκτά πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Ο κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα είναι απολύτως προσωπικός και απαγορεύεται αυστηρά η κοινοποίησή του σε πρόσωπα που δεν είναι συνδρομητές της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου.

Κατά την εγγραφή του συνδρομητή-χρήστη στο σύστημα της ιστοσελίδας εγκαθίσταται ένα cookie στον υπολογιστή από τον οποίον πραγματοποιεί την εγγραφή. Με σκοπό τη μεγαλύτερη ασφάλεια του συστήματος και τη διασφάλιση της μοναδικότητας του κωδικού εισόδου κάθε συνδρομητή, σε περίπτωση που ένας συνδρομητής διαγράψει τα cookies του ή πραγματοποιήσει είσοδο στην ιστοσελίδα από άλλον υπολογιστή (λ.χ. από τον υπολογιστή της οικίας του ή από το κινητό του τηλέφωνο), όταν θα επισκεφθεί μία προστατευόμενη σελίδα θα του ζητηθεί να συμπληρώσει έναν κωδικό ασφαλείας ο οποίος θα του αποσταλεί αυτόματα στο e-mail που έχει δηλώσει στον λογαριασμό του. Αυτό το πρόσθετο βήμα αποτελεί μια μικρή δικλίδα ασφαλείας για την αποτροπή χρήσης ενός λογαριασμού από πολλαπλούς χρήστες.

Χρήση κωδικών εισόδου από άλλους χρήστες (διαμοιρασμός λογαριασμού)

Απαγορεύεται ρητά η χρήση ενός λογαριασμού από περισσότερους από ένα χρήστες. Πραγματοποιείται έλεγχος του λογαριασμού κάθε χρήστη, προκειμένου να προστατευθεί η σωστή χρήση του συστήματος. Χρησιμοποιείται έλεγχος με την αποστολή e-mail στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα από άλλον υπολογιστή.

Σε ειδικές περιπτώσεις δικηγορικών εταιρειών, ανωνύμων εταιρειών, και δημόσιων οργανισμών μπορούν να δοθούν επιπλέον θέσεις εργασίας για κάθε συνδρομή.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Για την προστασία των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο κάνει χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται, εγκαθιδρύοντας μιαν ασφαλή σύνδεση μέσω του Διαδικτύου.

Το eergd.gr χρησιμοποιεί το google analytics για καταγραφή στατιστικών δεδομένων χρήσης. Για τον σκοπό αυτό καταγράφει ανώνυμα ένα σύνολο από τεχνικά δεδομένα, με μοναδικό στόχο τη στατιστική απεικόνιση της χρήσης της ιστοσελίδας.

Κατά τη λειτουργία του συστήματος γίνεται η χρήση cookies με μοναδικό σκοπό την προστασία του συστήματος από χρήση ενός λογαριασμού από περισσότερους από τους επιτρεπόμενους χρήστες. Γι’ αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιείται έλεγχος με την αποστολή e-mail στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα από άλλον υπολογιστή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση cookies είναι καθαρά για τη ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Οποιαδήποτε συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται για τη σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος. Τα προσωπικά δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν διαταχθούμε προς τούτο από τον νόμο.