Τόμοι / Τεύχη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | Τεύχος 1 | Τόμος 78

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ημερίδα Εργατικού Δικαίου - Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2019
Μια συζήτηση για την ανάγκη επαναθεμελίωσης του εργατικού δικαίου
Με αφορμή την ελληνική μετάφραση του συλλογικού έργου «Ένα Μανιφέστο για το Εργατικό Δίκαιο: προς μια συνολική αναθεώρηση των εργασιακών δικαιωμάτων»