Τόμοι / Τεύχη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | Τεύχος 11 | Τόμος 78

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
† Γιώργος Κουκουλές (1938-2020)
Διερευνώντας τη σύζευξη του εργατικού και κοινωνικού δικαίου με τα εργασιακά-κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική διαπραγμάτευση και την κοινωνική δικαιοσύνη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ