Τόμοι / Τεύχη

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 | Τεύχος 2 | Τόμος 79

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2020
Χρονική επέκταση ισχύος της ε.γ.σ.σ.ε. 2018