Τόμοι / Τεύχη

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 | Τεύχος 6 | Τόμος 82

Επιμέλεια αφιερώματος: Ματίνα Γιαννακούρου / Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΙ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΙΙ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
IV. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ