Εκδόσεις

Τα βιβλία της ΕΕργΔ

Ένα Μανιφέστο για το Εργατικό Δίκαιο

Προς μια συνολική αναθεώρηση των εργασιακών δικαιωμάτων


Επιμέλεια: Keith Ewing, John Hendy και Carolyn Jones

Συγγραφείς: Alan Bogg, Nicola Countouris, Ruth Dukes, Keith Ewing, Michael Ford QC, Mark Freedland, John Hendy QC, Phil James, Carolyn Jones, Aileen McColgan, Sonia McKay, Tonia Novitz, David Walters, David Whyte, Frank Wilkinson

Επεξηγηματικές σημειώσεις τέλους: Φώτης Βέργης, Νικόλαος Γαβαλάς

Μετάφραση: Χρόνης Τσιμπούκης, Ευάγγελος Αγγελόπουλος


Ο κόσμος της εργασίας έχει αλλάξει, και μαζί του έχουν αλλάξει η φύση και ο ρόλος του εργατικού δυναμικού. Για τους 31 εκατομμύρια εργαζομένους του Ηνωμένου Βασιλείου πολλές από τις αλλαγές αυτές είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στον εργασιακό τους βίο και στο επίπεδο ζωής τους. Οι εργαζόμενοι της Βρετανίας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ανασφαλών, ανικανοποίητων και πιεσμένων εργαζομένων στην Ευρώπη.

Το εργατικό δίκαιο πρέπει να αναθεσμιστεί, αφενός αναγόμενο στις καταγωγικές του ρίζες και αφετέρου προσαρμοζόμενο αποτελεσματικά στις παρούσες και τις μέλλουσες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

Και προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κατατείνει το Μανιφέστο για το Εργατικό Δίκαιο — καρπός συλλογικής προσπάθειας 15 κορυφαίων εργατολόγων της Μεγάλης Βρετανίας. Πρόκειται για ένα απολύτως επίκαιρο, υψηλού κύρους και εξαιρετικής σημασίας κείμενο καταστατικών αρχών και προτάσεων για το μέλλον της εργασίας, το οποίο, ενώ επικεντρώνεται στο βρετανικό εργατικό δίκαιο, στην πραγματικότητα είναι προορισμένο να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και διαλόγου για τους νομικούς, τους εργαζομένους και τους εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη· και ασφαλώς και στην Ελλάδα της διηνεκούς κρίσης.


Εξώφυλλο: Μαλακό
Ημερ/νία κυκλοφορίας: 15 Ιουνίου 2018
Σελίδες: 184
Διαστάσεις: 13,9 x 21 εκ.
Τιμή: 15 ευρώ
ISBN: 978-618-83778-0-6ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο βρετανικός χώρος εργασίας
Το βρετανικό εργατικό δίκαιο
Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Συλλογικές διαπραγματεύσεις και δημοκρατία στους χώρους εργασίας
Συλλογικές διαπραγματεύσεις και κοινωνική δικαιοσύνη
Συλλογικές διαπραγματεύσεις και οικονομική πολιτική
Συλλογικές διαπραγματεύσεις και κράτος δικαίου
Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
Ένα νέο Υπουργείο
Μια νέα προσέγγιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Ένα νέο νομικό πλαίσιο
Η αναγνώριση του σωματείου σε επίπεδο εκμετάλλευσης και η εκπροσώπηση των εργαζομένων
Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αποδοχές
Χρόνος εργασίας
Ισότητα στην εργασία
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
Οι επισφαλείς εργαζόμενοι
Πώς θα διασφαλίσουμε την καθολικότητα
Πώς θα διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα
Τα Εργατοδικεία
Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘEI Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚH ΕΛΕΥΘΕΡIΑ
Η διεθνής προστασία
Η αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Η εργοδοτική παρέμβαση
Πώς να αντιμετωπίσουμε τον Νόμο περί Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του 2016 (Trade Union Act 2016)
Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Ένα νέο σημείο εκκίνησης
Το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος απεργίας
Διαδικαστικοί περιορισμοί
Οι συνέπειες της απεργίας
Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Οι συνέπειες για το εργατικό δίκαιο
Συμπέρασμα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ